Budżet powierzony – jest to kwota, którą placówka przeznacza na realizację opieki koordynowanej (wizyty kompleksowe, wizyty u specjalistów; wizyty dietetyczne i edukacyjne oraz badania diagnostyczne). Koordynator POZ.