Pacjent jest włączony do OK w ścieżce kardiologicznej (I10). Podejrzewamy u niego astmę i zlecamy spirometrię. Po wykonaniu badania astma nie potwierdziła się. Jak mamy rozliczyć takie badanie, aby zostało zaakceptowane?

Taką wizytę sprawozdajemy z kodem świadczenia i ICD-9 porady gabinetowej lub teleporady oraz dodajemy kod świadczenia i ICD-9  badania spirometrycznego. W rozpoznaniach należy wpisać kod schorzenia objętego OK (I10) oraz (ponieważ inne nasze rozpoznanie – astma, nie potwierdziło się) także kod Z03.

Czy objęcie pacjenta OK wyklucza go z dodatku kwotowego?

Nie, pacjent objęty OK nie zostaje wykluczony z dodatku kwotowego. Co więcej, objęcie opieką koordynowaną ułatwia uzyskanie tego dodatku. Dzięki przeprowadzeniu porady kompleksowej uzyskujemy dodatek na 12 miesięcy. Tylko wizyta w poradni AOS właściwej dla danej grupy schorzeń (np. kody ICD-10 schorzeń kardiologicznych w kardiologii), wyklucza z dodatku kwotowego (w danym obszarze chorobowym, np. kardiologicznym).

Jak należy rozliczać biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BACC)?

W ramach opieki koordynowanej rozliczenie BACC oparte jest o liczbę zmian, których dotyczy biopsja, nie o liczbę nakłuć wykonanych w czasie procedury. Na przykład: jeśli wykonano trzy nakłucia dwóch zmian, należy rozliczyć produkt „biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)”.