Czy trzeba zapewnić dostęp do wszystkich badań w danej ścieżce?

Tak, zapewnienie wymienionych badań w danej ścieżce jest obowiązkowe, aby wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej został zaakceptowany przez OW NFZ.