POZ w OK Kategoria:POZ

Telefon: 477104100

Email: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Fabryczna 27
15-471 Białystok

Loading...